סדנת אומנות

סדנת האמנות בישיבה היא חלק מחזון הישיבה בו פועלת תוכנית ת.ג.ן- תורה. גוף . נפש.
הבחורים המגיעים לסדנא זוכים להיפגש דרך עבודה בחומרים השונים עם עולם הרגשות העשיר שלהם , לעבד אותם ואת החוויות שעוברים בתקופה זו של חייהם.
התהליך בסדנה נעשה מתוך מרחב מאפשר ומקבל היצירה מתרחשת ללא מילים אלא מתוך תהליך טבעי  המתרחש בין העבודה  בחומרי היצירה לבין עולמם הפנימי של הבחורים ויוצר עיבוד מעמיק ושיכלול של יכולת היצירה שלהם.
בסדנא עובדים עם: החימר, גבס, צבע, פיסול ועוד.
אנחנו זוכים במהלך השנים לראות את ההתפתחות הנפלאה של הבחורים, האמון שלהם כלפי עצמם וכלפי סביבתם.

accessibility