רוח ההתנדבות בישיבת אלוני הבשן

בישיבת אלוני הבשן, שגרת ההתנדבות הינה חלק מהמערכת הלימודית, על מנת לסייע לכל תלמיד לקחת חלק בעשיה ונתינה. היציאה להתנדבות משותפת, אך העשייה היא אישית ומגוונת על מנת שכל תלמיד יוכל להרגיש משמעות. אנו מאמינים כי התלמידים שלנו, שחוו לא פעם קשיים לימודיים, יכולים לתת ולתרום לאחר ולהרגיש כיצד הם נתרמים לא פחות. לאורך השנה, מתוך העשייה ראינו כיצד התלמידים עוברים תהליך בניה אישי וכיתתי, ודרך העשיה הם בונים את הביטחון האישי שלהם וחווים הצלחה.

כחלק מהעשייה, התלמידים מתנדבים במקומות שונים לאורך השנה: אריזת חבילות מזון לנזקקים, מפגש עם קשישים סביב חגים, פעילויות מיוחדות עם בית ספר חינוך מיוחד, שיפוץ מעיינות, צביעת בתים, חלוקת חבילות שי לקשישים בודדים ועוד.

בתפילה שנצליח להרחיב את מעגלי העשייה והנתינה.

accessibility