מגמות הלימוד בישיבה

בישיבת אלוני הבשן לומדים לבגרות מלאה. תורה שבכתב ושבעל פה, נ"ך, לשון עברית, אנגלית ומתמטיקה.

תלמידי הישיבה בוחרים באחת משלוש מגמות לימוד מוגברות.


ניהול השיווק  

גיאוגרפיה  - סיירות     

ספורט

accessibility