דבר ראש הישיבה

יסוד האדם ומורכבותו בא לידי ביטוי בפסוק- 'וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה וייפח בהם נשמת חיים..' (בראשית ב', ז') 
פלא מיוחד המחבר באדם גוף חומרי ונשמה אין סופית, ומכאן ואילך יעמול האדם על מערכת איזונים המאפשרת ומקימת חיבור נכון של גוף ונשמה יוביל האדם למלכות עצמו, תחת עול מלכות שמים ורוממות הגוף ע"י הנשמה, ומאידך, בהיעדר איזון נכון- הרי הגוף יכול להטביע את הנשמה בחומריות, ולהתבוסס בעצמו וביציריו ללא יכולת שליטה, ובוודאי ללא עול מלכות שמים.
אנו, בישיבת אלוני הבשן, רוצים לשים חיבור פלאי זה בין תורה- גוף- ונפש במרכז החינוך והמפגש עם התלמידים. 
מעבר לעיסוק בקודש, אחד מהכלים לחיבור גוף ונפש אותו נרצה להעצים ולפתח הינו דרך עיסוק באומניות לחימה וערכיה- כבוד לעצמי ולאחר, אחריות , משמעת, אומץ , התמדה, יושר.
לצפייה בכתבה לחץ,  הרב רן בערוץ 13 טוקר בשישי 

accessibility